Skip to main content Skip to search

Op de goede weg

Je hebt één of meerdere vragen met NEE beantwoord. Er zijn nog punten waaraan gewerkt moet worden voordat er met de E-2 visumaanvraag gestart kan worden maar je bent op de goede weg.

Criteria E-2 investeringsvisum:

  1. Er moet een entiteit (bedrijf) in de VS zijn
  2. Het bedrijf in de VS moet voor minstens 50% in Nederlandse handen zijn en de visumaanvrager moet de Nederlandse nationaliteit hebben.
  3. Er moet sprake zijn van een substantiële, niet-marginale investering van rond de $100.000.
  4. Het bedrijf in de VS moet “real, active and operating” zijn.
  5. De visumaanvrager moet een sleutelpositie in het bedrijf in Amerika innemen.

Voor advies kun je altijd contact opnemen.

info@gowestvisa.nl of 06-57672759