Als je een visum voor Amerika aanvraagt moet je altijd voor een persoonlijk interview naar het Amerikaanse consulaat in Amsterdam. Het visum interview is het belangrijkste onderdeel van de hele visumaanvraagprocedure. Een succesvol interview vergroot de slagingskans. Een slecht interview…