Skip to main content Skip to search

Privacyverklaring

Privacyverklaring

Go West Visa, gevestigd te Hovenlaan 20, 3329 BB Dordrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Go West Visa verwerkt persoonsgegevens over u doordat u onze website bezoekt, u een contactformulier op onze website invult, u gebruik maakt van onze diensten en omdat u deze zelf direct of indirect voor een visumaanvraag aan ons verstrekt. Met indirect bedoelen wij via een contactpersoon binnen de organisatie waar u voor werkt.

Een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken m.b.t. een visumaanvraag en/of het contactformulier op onze website kunt u opvragen via info@gowestvisa.nl of 06-57672759.

Waarom wij persoonsgegevens verwerken

Go West Visa verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– om u te kunnen bellen/mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– om u een offerte, overeenkomst of factuur te kunnen sturen

– om u extra (visum)informatie of een nieuwsbrief te kunnen sturen

– om onze website te verbeteren

– om een met uzelf of uw werkgever gesloten overeenkomst van opdracht m.b.t. de noodzakelijke stappen voor een visumaanvraag uit te kunnen voeren

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren

Go West Visa bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Na  goedkeuring van een visumaanvraag zullen digitaal opgeslagen versies van kopieën van paspoorten en visa, scans van pasfoto’s en ingevulde DS-160 vragenlijsten op verzoek verwijderd worden. Deze en andere documenten zullen niet langer bewaard worden dan de administratieve wettelijke bewaartermijn van 7 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

Go West Visa deelt uw gegevens met een Amerikaans Consulaat en het Department of Homeland Security (DHS) omdat het anders niet mogelijk is om een visumaanvraag voor u te verzorgen. Go West Visa verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies

Lees meer over hoe wij gebruik maken van cookies in ons Cookiebeleid.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of om er bezwaar tegen te maken. U kunt hiertoe een verzoek indienen via info@gowestvisa.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot verwijdering door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto door te strepen, de MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort) en  het paspoortnummer zwart (onleesbaar) te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Go West Visa zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen twee weken, op uw verzoek reageren.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Go West Visa neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo maakt onze website gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Ook gebruiken wij beveiligde email waarbij bijlagen encrypted worden verstuurd.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, dat er aanwijzingen van misbruik zijn of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Go West Visa verzamelde persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen met Aster Maaskant via info@gowestvisa.nl of 06-57672759.