Wat is het minimale investeringsbedrag om in aanmerking te komen voor het E-2 visum?

Het lijkt wel of ondernemers steeds vaker houvast zoeken en antwoord willen op deze vraag.

Om maar gelijk met de deur in huis te vallen: De Amerikaanse wet specificeert geen minimum investeringsbedrag in dollars voor het E-2 investeringsvisum.

Het geïnvesteerde bedrag (kapitaal) is namelijk afhankelijk van:

  • het type activiteit (service versus het verkopen van goederen)
  • of er een nieuwe onderneming wordt opricht of dat een bestaand bedrijf wordt overgenomen.

Hoewel de wet dus geen specifiek investeringsbedrag definieert is er wel een belangrijke richtlijn: er sprake moet zijn van een substantiële, niet marginale investering in een bonafide onderneming in de Verenigde Staten met als doel winst te maken.

Wat houdt dat in?

Bij een investering gaat het om een investering (geldbedrag) die vanuit Nederland ten behoeve van de Amerikaanse vestiging is gedaan. Denk hierbij aan oprichtingskosten van de LLC of de Inc., overnamekosten m.b.t. een bestaande onderneming, inventaris, voorraden van producten, salarissen personeel, huur kantoorruimte, aankoop grond, etc.

Met substantieel en niet marginaal wordt bedoeld dat de investering aanzienlijk (hoog) moet zijn. Aanzienlijk wil zeggen dat het investeringsbedrag voldoende moet zijn om de succesvolle werking van de onderneming te garanderen, om winst te maken en om een aanzienlijke economische impact in de VS te hebben. Een investering die erop gericht is om alleen in het levensonderhoud van de E-2 visumaanvrager (en het gezin) te voorzien is dus niet voldoende.

Een bonafide onderneming verwijst naar een echte, actieve en werkende commerciële onderneming die diensten levert of goederen produceert met winstoogmerk. Een slapende onderneming die alleen op papier bestaat en niet als doel heeft om winst te maken wordt als niet-bonafide beschouwd.

Toch benieuwd naar een investeringsbedrag gebaseerd op de bovengenoemde punten en jarenlange ervaring met E-2 visumaanvragen? Neem gerust vrijblijvend contact op.

 

Dit blogartikel is geschreven door Aster Maaskant. Aster is Visum Specialist VS en ziet het als haar missie om zo goed mogelijk te informeren over alle mogelijke aspecten die bij het aanvragen van een werkvisum voor de VS om de hoek komen kijken.